X A N A G R A M S

Łatwe, wciągające i wymagające

Łatwa do gry

Image of a Xanagrams game
Wybierz pole, a następnie literę (przycisk), którą uważasz za poprawną. Jeśli masz rację, otrzymasz 50 punktów, jeśli się mylisz, stracisz 15 punktów. Czeka na Ciebie wiele formatów gry. Ikona pomocy

Graj ze wskazówkami

Obraz gry Xanagrams
Funkcja „Wskazówki” Xanagramów umożliwia wyświetlenie szukanych słów, ale w języku angielskim

Word Lists Include
  • 7,300 English words
  • 6,900 French (Français)
  • 6,800 German (Deutsch)
  • 6,300 Polish (Polski)
  • 6,300 Spanish (Española)
  • Help icon 3,100 Simplified Chinese 简体中文
  • Help icon 3,100 Traditional Chinese 繁體中文
Trade Marks

XANAGRAMS® is a registered trademark.
Pinyin logo and Pinyin logo and X A N A G R A M S in boxeslogo are trademarks of Xanagrams Ltd.
The copyright of
Graphic image of a house is owned by Peter J A Noblett.

Acknowledgements
The majority of the Chinese words are from CC-CEDICT under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.


Original Version of Xanagrams: Copyright © 1983 Peter J A Noblett (T/A Dean Software). All rights reserved.
Xanagrams Ltd has been granted a license to include elements of the original version.
Copyright © 2019-2024 Xanagrams Ltd. All rights reserved.